Gebruiksvoorwaarden

U mag geen diensten gebruiken «PROXY5.ru» voor:

 • het plegen van onwettige handelingen of andere inbreuken op de toepasselijke wetgeving;
 • het bedreigen, lastigvallen of schenden van de privacy van anderen, het verzenden van onbevoegde communicatie of het onderscheppen, afluisteren of wijzigen van communicatie die niet voor u bestemd is;
 • het schaden van gebruikers, in het bijzonder door het gebruik van virussen, spyware, malware, wormen, trojaanse paarden, tijdbommen of andere soortgelijke kwaadaardige softwarecodes of -commando’s;
 • het plegen van fraude, bedrog, een verkeerde voorstelling van zaken, phishing, diefstal of poging tot diefstal van identiteit;
 • deelnemen aan of reclame maken voor illegale kansspelen;
 • het begaan van daden die een persoon of een groep personen vernederen, intimideren, aanzetten tot geweld of schade berokkenen op grond van hun leeftijd, geslacht, ras, etnische of nationale afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap, geografische locatie of op andere onwettige gronden;
 • uitbuiting of schade aan kinderen;
 • de verkoop, aankoop of reclame voor producten of diensten die verboden of beperkt zijn voor het vrije verkeer;
 • het downloaden, uploaden, verzenden, tonen van of toegang verschaffen tot pornografisch of gewelddadig materiaal;
 • het verzamelen van persoonlijke informatie zonder toestemming. Deze informatie omvat met name de namen van rekeninghouders en e-mailadressen;
 • het ondernemen van enige activiteit die de werking van de «PROXY5.ru»-diensten of -producten verstoort of belemmert (en de servers en netwerken die verbonden zijn met de «PROXY5.ru»-diensten);
 • inbreuk op auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 • schendingen van iemands recht op vertrouwelijkheid of publiciteit.

U mag de «PROXY5.ru»-diensten niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, de Servicevoorwaarden of de licentie die van toepassing is op een bepaalde dienst. Evenmin mag u «PROXY5.ru»-producten of -diensten verkopen, doorverkopen of dupliceren zonder haar schriftelijke toestemming.

De bovenstaande punten worden slechts als voorbeeld gegeven. Deze lijst mag niet als volledig en definitief worden beschouwd, aangezien wij hem van tijd tot tijd kunnen bijwerken. «PROXY5.ru» behoudt zich het recht voor om inhoud te verwijderen of de service op te schorten voor gebruikers die naar onze mening deze voorwaarden schenden.

Inbreuk melden [email protected]